Xe Đạp Cuộc Alcott Race 7000 Classic Xanh – 6899k

  • Mã tin: E0010334
  • Mức giá: 6 triệu 899 ngàn
  • Hãng Xe Hãng xe đạp khác
  • Năm sản xuất 2018
  • Tình trạng Mới
  • Địa chỉ : 676 ,Điện Biên Phủ ,Thanh Khê Tây ,Thanh Khê, Đà Nẵng
Gửi tin nhắn

Ngày đăng: 14/01/2019

style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Xe  href="https://shopxedap.vn/tim-kiem/race-7000/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255); color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">đạp cuộc Alcott Race 7000 Classic style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);"> 16 tốc độ , khung nhôm, bánh 700c.  src="https://shopxedap.vn/Images/products/2931_Xe-dap-cuoc-Alcott-Race-7000-Classic-Blue.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://shopxedap.vn/Images/products/2931_Xe-dap-cuoc-Alcott-Race-7000-Classic-Blue.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);"> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">kiểu dáng cổ điển, baga truớc sau. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">>Giá bán: 6.899.000đ. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Bảo hành: 1 năm (12 tháng) chính hãng.  style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Thông số kỹ thuật:

style="background-color: rgb(245, 245, 255);"> style="font-size: 13.3333px;">>>Xem thêm tại: https://www.shopxedap.vn/tim-kiem/7000/ /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/15464834801744193.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/15464834801744193.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">KHUNG XE - FRAME style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Sơn - Tĩnh điện. Tem xe - Decal - Sơn Tĩnh điện. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Màu Color - style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-cuoc-Alcott-Race-7000-Classic-Blue-2931.html#page=page-1" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255); color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">Xanh biển style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Khung - Frame - Khung nhôm cao cấp, Mối hàn tinh xảo, Kiểu dáng ghi đông tay cong style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Phuộc Suspension Fork - HT-TEN. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348234499334.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348234499334.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348426285262.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348426285262.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">PHỤ TÙNG - COMPONENTS style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Tay lái Handlebar - Nhôm cổ điển. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Cổ lái, tăng - Stem - Hợp kim nhôm. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Cốt yên Seat post - Hợp kim nhôm, khóa yên. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Yên Saadle - Yên da kiểu thể thao Cổ điển. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Bàn đạp - Pedal - Wellgo style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348973414779.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348973414779.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648350707773754.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648350707773754.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349710412931.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349710412931.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">BỘ TRUYỀN ĐỘNG DRIVETRAIN style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Thắng - Brake - Radlus V-Brake. Tay thắng Brake Lever - Shimano micro**** V-Brake. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Bộ tăng tốc trước Front Derailleur - Shimano Japan 2300. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Bộ tăng tốc sau Rear Derailleur - Shimano Japan 2300. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Tay nắm sang số - Shifters - Shimano Japan 2300, 16 tốc độ. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348749051210.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348749051210.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348866134629.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348866134629.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348973414779.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648348973414779.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Líp xe - Cassette - 8 líp. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Sên xe - Chain - KMC 24S. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Trục giữa - Hub - Bạc đạn. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349098547.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349098547.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/15464834933636756.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/15464834933636756.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">HỆ THỐNG BÁNH - WHEELS style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Niềng xe - Rim - Vành nhôm 2 lớp cao cấp, cỡ 700c. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Đùm xe - Hub - Nhôm bạc đạn, mở khóa nhanh. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Căm xe - Spoke - Thép không gỉ 14G. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Vỏ xe Tire - Compass 700 x 25C. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Ruột xe - Tube - 7000 x 28C. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349514364238.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349514364238.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349909777732.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648349909777732.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG SIZE, WEIGHT style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Cân nặng - Weight - 12kg. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Tải trọng - 100kg. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> src="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648350707773754.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/03/1084479/154648350707773754.jpg" style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" /> style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">Nhanh chân đặt hàng NGAY HÔM NAY. style="font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);" />

style="padding-left: 30px; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 13.3333px; background-color: rgb(245, 245, 255);">> Tham khảo thêm các dòng:  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Xe-dap-thoi-trang/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">xe đạp thời trang ,  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Xe-dap-the-thao,-MTB/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">xe đạp thể thao ,  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Xe-dap-tre-em/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">xe đạp trẻ em , các  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Phu-tung-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">phụ tùng,  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Phu-kien-Do-nghe-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">phụ kiện ,  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://shopxedap.vn/Trang-phuc-Bao-ho-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">trang phục-bảo hộ kèm theo. />> Thông tin liên hệ: << />Số 676 Điện Biên Phủ, Ph. Thanh Khê Tây, TP Đà Nẵng, (0236)3.741.494 />Website:  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=http://www.shopxedap.vn/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">www.SHOPXEDAP.vn />Xem trọn bộ những sản phẩm của chúng tôi trực tiếp qua website:  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=http://xedaptoanthang.com/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">xedaptoanthang.com và cập nhật video xe đạp thể hiện những hình ảnh sắc nét, cận cảnh nhất được cập nhật mỗi ngày trên kênh youtube: href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.********/redirect/?to=aHR0cHM6Ly9lbmJhYy5jb20vZW5iYWNfcmVkaXJlY3QuaHRtbD90bz1hSFIwY0hNNkx5OTNkM2N1ZVc5MWRIVmlaUzVqYjIwdmMyaHZjSGhsWkdGd2RtND0%3D" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">https://www.youtube.com/shopxedapvn />Tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến, cùng những trải nghiệm của bạn với Toàn Thắng chúng tôi qua Pan Page:  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.facebook.com/yeuthichxedap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">https://www.facebook.com/yeuthichxedap/ /> />Đang hàng tại các Showroom TOAN THANG CYCLES toàn quốc />CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG TOAN THANG CYCLES  />VPGD: 2A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.HCM Chi nhánh: 282 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Nội />Email:  href="http://tructiep.vn/Redirect.aspx?UrlTo=https://www.********/redirect/?to=aHR0cHM6Ly9lbmJhYy5jb20vZW5iYWNfcmVkaXJlY3QuaHRtbD90bz1iV0ZwYkhSdk9tTnZiblJoWTNSQWMyaHZjSGhsWkdGd0xuWnU=" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; color: rgb(34, 34, 156) !important; text-decoration-line: underline !important;">contact@shopxedap.vn Tel: (028) 3592 0679 3960 3581 Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156 Hotline: 0914.990.479 01678.431.789 />CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY />HỒ CHÍ MINH  />Quận Tân Bình 209 Đồng Đen, P. 11 Tel: (028) 2253 0644 />Quận Thủ Đức 1024 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu Tel: (028) 3720 5800 />Quận 7 789 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7 Tel: (028) 3773 0419 />Quận 12 2A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất Tel: (028) 3592 0679 />HÀ NỘI  />Quận Tây Hồ 121 Nhật Chiêu, P. Nhật Tân Tel: (024) 3200 7497 />Quận Đông 23 Trọng Tấn, P. La Khê Tel: (024) 3200 4156 />ĐÀ NẴNG  />Quận Thanh Khê 676 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Tây Tel: (0236)3.741.494​

Bán
Hãng xe đạp khác
Xe đạp thể thao
2018
Mới
Xanh lam
Salon

Điểm đánh giá

/

Phân loại xếp hạng

5
80% Complete (danger)
4
80% Complete (danger)
3
80% Complete (danger)
2
80% Complete (danger)
1
80% Complete (danger)

Gửi nhận xét của bạn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thạch Thảo
Điện thoại: 0905108073
Địa chỉ: 676 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236)3.741.494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây