E.COM Vietnam là thành viên thuộc Viện MBA, chuyên đào tạo thương mại điện tử và truyền thông số.

E.COM Vietnam phối hợp với các đối tác như Trung tâm tin học ngoại ngữ, Các Viện, trường Đại học như Đại học Apollos Hoa Kỳ, đại học MUST Malaysia… để triển khai các khóa đào tạo chuyên đề hoặc nghề trong lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thông số.

Những chương trình đào tạo của E.Com Việt Nam cùng các đối tác tổ chức đều tập trung đến việc ứng dụng và năng lực hành nghề của học viên sau khi tốt nghiệp, góp phần vào gia tăng hiệu quả công tác tiếp thị, truyền thông tại doanh nghiệp.

E.COM Vietnam triển khai mô hình đào tạo tương tác kết hợp với sự kết hợp của bài giảng trực tuyến và thực hành trên máy.

Việc ứng dụng công nghệ đào tạo trực tuyến trên hệ thống TAKE DEGREE trong đào tạo tin học giúp gia tăng tính hiệu quả, tiết kiệm chi phí và uyển chuyển trong quá trình học tập.

ĐỐI TÁC CỦA E.COM VIETNAM

Các chương trình đào tạo của E.Com Vietnam bao gồm:

Chương trình đào tạo của E.COM Việt Nam được phối hợp với các đối tác nhằm phát triển năng lực làm nghề trong lĩnh vực thương mại điện tử và truyền thống số

Hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến Take Degree

Song song với học tập và thực hành trên lớp, học viên của E.Com Vietnam còn được sử dụng hệ thống bài giảng hỗ trợ trên hệ thống Take Degree. Hệ thống Take Degree giúp:

  • Truy xuất bài học mọi lúc mọi nơi.
  • Truy xuất các tài liệu tham khảo.
  • Truy xuất các video hướng dẫn thực hành của các trường nổi tiếng trên thế giới.
  • Tương tác với giảng viên trong quá trình học tập và thực hành.