Xe Đạp Thể Thao Giant Atx 720 2019 Cam – 9799k

  • Mã tin: E0010510
  • Mức giá: 9 triệu 799 ngàn
  • Hãng Xe Giant
  • Năm sản xuất 2018
  • Tình trạng Mới
  • Địa chỉ : 678 ,Điện Biên Phủ ,Thanh Khê Tây ,Thanh Khê, Đà Nẵng
Gửi tin nhắn

Ngày đăng: 29/01/2019

style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Xe  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-the-thao-GIANT-ATX-720-2019-Cam-3100.html#page=page-1" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">đạp thể thao GIANT ATX 720 2019 Cam style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> Khung nhôm, phuộc Hợp kim nhôm, giảm chấn động; Thắng đia dầu, Bộ tăng tốc SHIMANO ALTUS.; tay nắm sang số SHIMANO 3x9S; Niềng Hợp kim nhôm 2 lớp; Vỏ 26×1.95 27TPI. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> href="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> src="https://imgproxy3.cdnforo.com/79PlEzU0ayZ1-W6qv2b-fU0RaDeq755mJo2YVdP8l_Q/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://imgproxy3.cdnforo.com/79PlEzU0ayZ1-W6qv2b-fU0RaDeq755mJo2YVdP8l_Q/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Thông số kỹ thuật: style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">KHUNG XE FRAME style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Sơn: Tĩnh điện style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tem xe Decal: Sơn style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Màu Color: Trắng đỏ/ Đen/ Cam style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Khung Frame: ALLUXX. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Phuộc Suspension Fork: Hợp kim nhôm, giảm chấn động style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> href="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503700387715.jpg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> src="https://imgproxy3.cdnforo.com/Tnvdlnw4ICKUSCmIjSMBOsI10Op8uAZaOYUBXAdZcQY/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503700387715.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://imgproxy3.cdnforo.com/Tnvdlnw4ICKUSCmIjSMBOsI10Op8uAZaOYUBXAdZcQY/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503700387715.jpg" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">>> Xem thêm tại:  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-the-thao-GIANT-ATX-720-2019-Cam-3100.html#page=page-1" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">https://shopxedap.vn/Xe-dap-the-thao-GIANT-ATX-720-2019-Cam-3100.html#page=page-1 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">PHỤ TÙNG COMPONENTS style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tay lái Handlebar: Hợp kim nhôm style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Cổ lái, tăng Stem: Hợp kim nhôm style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Cốt yên Seat post: Hợp kim nhôm style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Yên Saadle: Giant Sport style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">BỘ TRUYỀN ĐỘNG DRIVETRAIN style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Thắng Brake: Đĩa dầu Giant style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Bộ tăng tốc trước Front Derailleur: SHIMANO ALTUS. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Bộ tăng tốc sau Rear Derailleur: SHIMANO ALTUS style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tay nắm sang số Shifters: SHIMANO 3x9S style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Bộ giò dĩa Chain Rings: Shimano 44/32/22 Líp xe Cassette: HG200 9S style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> href="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/15476952672569723231.jpg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> src="https://imgproxy3.cdnforo.com/aQ0wM1W1tIR6kgDRW8Vt4bV0DBoBg97zHZvqCF5Q5kk/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/15476952672569723231.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://imgproxy3.cdnforo.com/aQ0wM1W1tIR6kgDRW8Vt4bV0DBoBg97zHZvqCF5Q5kk/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/15476952672569723231.jpg" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">>>Giá bán:  style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">9.799.000 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">đ style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Bảo hành: 1 năm (12 tháng) chính hãng. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> href="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769504012765842.jpg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> src="https://imgproxy3.cdnforo.com/KKkTFS6dYVG7Q-eQNCiQgEt1lPlzP_FBldcM5zRB0kE/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769504012765842.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://imgproxy3.cdnforo.com/KKkTFS6dYVG7Q-eQNCiQgEt1lPlzP_FBldcM5zRB0kE/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769504012765842.jpg" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">HỆ THỐNG BÁNH WHEELS style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Niềng xe Rim: Hợp kim nhôm 2 lớp style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Đùm xe Hub: Hợp kim nhôm Giant style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Vỏ xe Tire: 26×1.95 27TPI style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">KÍCH THƯỚC, TRỌNG LƯỢNG SIZE, WEIGHT style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Cân nặng Weight: 12 kg style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tải trọng: 120 kg style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Size: XS,S,M style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> href="https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> src="https://imgproxy3.cdnforo.com/79PlEzU0ayZ1-W6qv2b-fU0RaDeq755mJo2YVdP8l_Q/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" class="bbCodeImage LbImage" alt="[​IMG]" data-url="https://imgproxy3.cdnforo.com/79PlEzU0ayZ1-W6qv2b-fU0RaDeq755mJo2YVdP8l_Q/w:480/plain/https://static2.enbaccdn.com/thumb_wl/250/ebx/2019/01/17/1082965/154769503499292604.jpg" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">>> Tham khảo thêm các màu khác tại:  href="https://shopxedap.vn/tim-kiem/atx-720/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">https://shopxedap.vn/tim-kiem/atx-720/ style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Nhanh chân đặt hàng NGAY HÔM NAY. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">> Tham khảo thêm các dòng:  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-thoi-trang/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">xe đạp thời trang style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> ,  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-the-thao,-MTB/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">xe đạp thể thao style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> ,  href="https://shopxedap.vn/Xe-dap-tre-em/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">xe đạp trẻ em style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> , các  href="https://shopxedap.vn/Phu-tung-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">phụ tùng style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">,  href="https://shopxedap.vn/Phu-kien-Do-nghe-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">phụ kiện style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> ,  href="https://shopxedap.vn/Trang-phuc-Bao-ho-xe-dap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">trang phục-bảo hộ style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);"> kèm theo. style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">> Thông tin liên hệ: << style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Số 676 Điện Biên Phủ, Ph. Thanh Khê Tây, TP Đà Nẵng, (0236)3.741.494 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Website:  href="http://www.shopxedap.vn/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">www.SHOPXEDAP.vn style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Xem trọn bộ những sản phẩm của chúng tôi trực tiếp qua website:  href="http://xedaptoanthang.com/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">xedaptoanthang.com  style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">và cập nhật video xe đạp thể hiện những hình ảnh sắc nét, cận cảnh nhất được cập nhật mỗi ngày trên kênh youtube:  href="https://www.youtube.com/shopxedapvn" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">https://www.youtube.com/shopxedapvn style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến, cùng những trải nghiệm của bạn với Toàn Thắng chúng tôi qua Pan Page:  href="https://www.facebook.com/yeuthichxedap/" target="_blank" class="externalLink" rel="nofollow" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">https://www.facebook.com/yeuthichxedap/ style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Đang hàng tại các Showroom TOAN THANG CYCLES toàn quốc style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">CÔNG TY TNHH XE ĐẠP TOÀN THẮNG TOAN THANG CYCLES  style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">VPGD: 2A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất, Q. 12, TP.HCM Chi nhánh: 282 Nghi Tàm, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, Nội style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Email:  href="mailto:contact@shopxedap.vn" style="color: rgb(0, 133, 97); border-radius: 5px; padding-right: 3px; padding-left: 3px; margin-right: -3px; margin-left: -3px; font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">contact@shopxedap.vn  style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Tel: (028) 3592 0679 3960 3581 Nội Tel: (024) 3200 7497- (024) 3200.4156 Hotline: 0914.990.479 01678.431.789 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">CÁC SHOWROOM TRỰC THUỘC CÔNG TY style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">HỒ CHÍ MINH style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận Tân Bình 209 Đồng Đen, P. 11 Tel: (028) 2253 0644 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận Thủ Đức 1024 Kha Vạn Cân, P. Linh Chiểu Tel: (028) 3720 5800 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận 7 789 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Thuận, Q.7 Tel: (028) 3773 0419 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận 12 2A Trường Chinh, P. Tân Thới Nhất Tel: (028) 3592 0679 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">HÀ NỘI  style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận Tây Hồ 121 Nhật Chiêu, P. Nhật Tân Tel: (024) 3200 7497 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận Đông 23 Trọng Tấn, P. La Khê Tel: (024) 3200 4156 style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">ĐÀ NẴNG style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);" /> style="color: rgb(20, 20, 20); font-family: Tahoma, Verdana, Geneva, sans-serif; font-size: 16px; background-color: rgb(240, 240, 240);">Quận Thanh Khê 676 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Tây Tel: (0236)3.741.494 />

Bán
Giant
Xe đạp thể thao
2018
Mới
Màu khác
Chủ xe

Điểm đánh giá

/

Phân loại xếp hạng

5
80% Complete (danger)
4
80% Complete (danger)
3
80% Complete (danger)
2
80% Complete (danger)
1
80% Complete (danger)

Gửi nhận xét của bạn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thạch Thảo
Điện thoại: 0905108073
Địa chỉ: 676 Điện Biên Phủ, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Tel: (0236)3.741.494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây